Reparation och Service av BCD650

Jag har tagit över reparationer/service av Biolight BCD650.
Jag har genomgått utbildning för detta hos Orbit One, fabriken som tillverkade apparaten.


Felanmälan

Felanmälan görs genom att skicka in följande information:

  1. Beskrivning av felet. Hur märks det? När uppstår det? Vicka på kabeln som går in i apparaten och se om detta påverkar funktionen.

  2. Skicka gärna med bilder/film som visar synliga skador och vilken/vilka kablar som ev. är skadade.

  3. Kundinformation: Namn, adress, postnummer och ort, mobilnummer (för avisering)

Då felanmälan tagits emot sänder vi information om hur och vart apparaten skall sändas in. Om felet kan bedömas via e-mail och bilder, ges samtidigt prisuppgift. Annars görs en felsökning då apparaten inkommit och ni kontaktas innan åtgärden utförs. 

Felsökning debiteras med Kr. 500:-(Inkl moms)
Detta dras av på priset vid reparation.